Fysisk aktivitet og trening på sykehjem

  • Elisabeth Wiken Telenius
  • Birgitta Langhammer
  • Jorunn Lægdheim Helbostad
  • Randi Granbo

Sammendrag

HiOA rapport 2017 nr 8.Et sykehjem vil i de fleste tilfeller være pasientens siste hjem. Hverdagene må derfor tilrettelegges slik at beboerne i størst mulig grad kan leve livet sitt som før.  Mange trenger hjelp til personlig stell   og dagliglivets gjøremål.Sykehjemmet har et ansvar for at beboerne får bruke sine gjenværende ressurser og å legge til rette for individuelt tilpassede aktiviteter som gir økt livskvalitet, trivsel og egenmestring.Denne rapporten er en del av arbeidet med å pilotere en trygghetsstandard i sykehjem, hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for beboere og pårørende.For å styrke arbeidet knyttet til fysisk aktivitet og god livskvalitet i sykehjemmene, vektlegges utvikling av kompetansen til personalet, gjennomføring av funksjonsvurdering, opprettholdelse av hverdagsaktiviteten og spesifikk trening for utsatte grupper.Vi håper at rapporten vil kunne bidra til å styrke den kunnskapsbaserte praksisen rundt om i landets kommuner og sykehjem knyttet til opprettholdelse av fysisk funksjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet og trening.
Publisert
2017-11-22
Seksjon
Rapporter