Sunn Start

Bruk, brukervennlighet og nytteverdi av Sunn Start - et forebyggende og helsefremmende undervisnings- og veiledningsmateriell tilpasset personer med migrasjonsbakgrunn.

  • Eireen Linge Schwaiger
  • Navnit Kaut Grewal
  • Laura Terragni

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2019 nr 5 av Eireen Linge Schwaiger, Navnit Kaut Grewal og Laura Terragni, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Fakultet for Helsevitenskap.

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-189-9 (trykt) / ISBN 978-82-8364-190-5 (online)

 

Publisert
2019-10-14
Seksjon
Rapporter