Arbeidsplassen som læringsarena i ABLU-studiet. Rapport fra ABLU 2015-2019, Kompetanse for framtidens barnehager

  • Anne Furu
  • Tove Lafton

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2019 nr 9, Anne Furu og Tove Lafton

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-201-8 (trykt) / ISBN 978-82-8364-202-5 (online)

 

Publisert
2019-10-09
Seksjon
Rapporter