HELHETLIG OPPFØLGING AV LAVINNTEKTSFAMILIER

Sluttrapport (Kapittel 17 er midlertidig utilgjengelig og under omarbeiding.)

  • Ira Malmberg-Heimonen
  • Anne Grete Tøge
  • Marianne Rugkåsa
  • Knut Fossestøl
  • Tone Liodden
  • Berit Bergheim
  • Krisztina Gyüre
  • Hilde Fiva Buzungu

Sammendrag

RAPPORTEN ER TILGJENGELIG FOR NEDLASTING, MEN IKKE FOR TRYKT UTGAVE
Kapittel 17 er midlertidig utilgjengelig og under omarbeiding.

 

OsloMet Skriftserie 2019 nr 10 av Malmberg-Heimonen Ira, Tøge Anne Grete, Rugkåsa Marianne, Fossestøl Knut, Liodden Tone, Bergheim Berit, Gyüre Krisztina, Buzungu Hilde Fiva

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-203-2 (trykt) / ISBN 978-82-8364-204-9 (online)

Publisert
2019-09-25
Seksjon
Rapporter