Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
2014: Skriftserien Method and Consepts of Growth and Development Sammendrag   PDF (English)
Magid Al-Araki
 
2014: Skriftserien Integration and diversity in the baltic sea region Sammendrag   PDF (English)
Harald Koht (ed), Pål Veiden (ed)
 
2015: Skriftserien Journalism under Pressure Sammendrag   PDF (English)
Marte Høiby (ed), Rune Ottosen (ed)
 
2011: Skriftserien Å forstå en familie. Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse. Sammendrag   PDF
Jorunn Vindegg
 
2014: Skriftserien Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede Sammendrag   PDF
Andrea Iona Alecu
 
2016: Skriftserien Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning (ABY) Sammendrag   PDF
Jorunn Dahlback, Grete Haaland, Inger Vagle
 
2018: Skriftserien Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger Sammendrag   PDF
Wenche Bekken, Espen Dahl, Kjetil A. van der Wel
 
2011: Skriftserien Biter fra livets puslespill Sammendrag   PDF
Per Østerud (red), Ole Christian Lagesen (red)
 
2014: Skriftserien Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid Sammendrag   PDF
Trine-Lise Offergaard
 
2010: Skriftserien Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk Sammendrag   PDF
Trine-Lise Offergaard
 
2004: Skriftserien Case-eksempler og løsningsforslag i ledelse og personalansvar Sammendrag   PDF
Magid Al-Araki
 
2005: Skriftserien Case-eksempler og løsningsforslag i Organisasjonsutvikling og prosjektstyring Detaljer   PDF
Magid Al-Araki
 
2006: Skriftserien De yngste barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv Sammendrag   PDF
Mari Gillund
 
2004: Skriftserien Dialoger mellom førskolelærer og barn. - en beskrivende og fortolkende studie - Sammendrag   PDF
Berit Bae
 
2013: Skriftserien Dugnadsånd og samstyring i lokalsamfunnet : Velforeningenes politiske og sosiale betydning Sammendrag   PDF   PDF (English)
Harald Koht
 
2015: Skriftserien En evaluering av Studentmangfoldprosjktet Sammendrag   PDF
Torunn Arntsen Sajjad
 
2016: Skriftserien Etikk i psykisk helsearbeid. -Etikk, menneskesyn og verdier Sammendrag   PDF
Marit Aalen
 
2016: Skriftserien Evaluering av forskergruppene ved Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus Sammendrag   PDF
Roger Buch, Marie-Theres Federhofer, Steinar Kristiansen
 
2013: Skriftserien Evaluering. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng)– kull 2011-2012 HiOA-Konsortiet, Ledelse LØST Sammendrag   PDF
Anikke Hagen
 
2013: Skriftserien Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter Sammendrag   PDF
Ellen Beate Halvorsen
 
2014: Skriftserien Forskere mindre redde for medienes rampelys.Forholdet mellom forskere og journalister i et tjueårsperspektiv Sammendrag   PDF
Harald Hornmoen, Rune Ottosen, Solveig Espeland Ertresvaag, Elisabeth Kirkeng Andersen
 
2014: Skriftserien Fra Eden til global krise - hvilken fremtid? Sammendrag   PDF
Trine-Lise Offergaard
 
2017: Skriftserien Fysisk aktivitet og trening på sykehjem Sammendrag   PDF
Elisabeth Wiken Telenius, Birgitta Langhammer, Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo
 
2013: Skriftserien Her står det om livet - og yrkeslivet Sammendrag   PDF
Per Østerud (red), Ole Christian Lagesen (red)
 
2013: Skriftserien Historien gjennom historier. Sammendrag   PDF
Per Østerud (red.), Ole Christian Lagesen (red)
 
1 - 25 av 87 elementer 1 2 3 4 > >>