Skriftserien https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien <p><img class="forside" src="/plugins/themes/skriftserien/skriftserien_4_farger.jpg" alt=""></p> <p>Skriftserien publiserer avhandlinger, samt rapporter og lignende som er skrevet av ansatte knyttet til OsloMet - storbyuniversitetet.</p> <p>Alle titler kan lastes ned digitalt og/eller bestilles som trykte publikasjoner.</p> <h3>&nbsp;ISSN:</h3> <ul> <li class="show">HiOA Avhandling: 1893-0476</li> <li class="show">HiOA Rapport: 1892-9648</li> <li class="show">HiOA Tema: 1893-0425</li> <li class="show">HiOA Småskrift: 1893-4609</li> </ul> nb-NO Ingjerd-Legreid.Odemark@oslomet.no (Ingjerd Legreid Ødemark) ojs@hioa.no (Eirik Hanssen) to., 16 jan. 2020 09:13:32 +0100 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Responsible Assessments https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/680 <p>OsloMet Avhandling 2020 nr 4 av Erik Thorstensen, The PhD programme in the Study of Professions. Centre for the Study of Professions. OsloMet – Oslo Metropolitan University.Spring 2020</p> <p>ISSN 2535-471X (trykt)/ISSN 2535-5414 (online)<br>ISBN 978-82-8364-225-4 (trykt)/ISBN 978-82-8364-230-8 (online)</p> <p>&nbsp;</p> Erik Thorstensen Opphavsrett 2020 Erik Thorstensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/680 ti., 25 feb. 2020 14:17:49 +0100 Inntak til Oslos videregående skoler. Analyse av simulerte inntaksmodeller. https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/678 <p>OsloMet Skriftserie 2020 nr 1 av <span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Noto Sans',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Olga Serediak og Håvard Helland, SPS</span></p> <p>ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)</p> <p>ISBN 978-82-8364-226-1 (trykt) / ISBN 978-82-8364-227-8 (online)</p> Olga Serediak , Håvard Helland Opphavsrett 2020 Olga Serediak , Håvard Helland http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/678 ti., 14 jan. 2020 00:00:00 +0100 Gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis: GREP–modellen https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/682 <p>OsloMet Skriftserie 2020 nr 2 Gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis: GREP–modellen<br>Lene Fogtmann Jespersen, Oslo Universitetssykehus, Somatisk helse<br>Cecilia Celo, Oslo Universitetssykehus, Psykisk helse<br>Mali Melhus, OsloMet – storbyuniversitetet</p> <p>&nbsp;</p> <p>ISSN 2535-6984 (trykt)/ ISSN 2535-6992 (online)<br>ISBN 978-82-8364-231-5 (trykt)/ISBN 978-82-8364-232-2 (online)</p> Lene Fogtmann Jespersen, Cecilia Celo, Mali Melhus Opphavsrett 2020 Lene Fogtmann Jespersen, Cecilia Celo, Mali Melhus http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/682 ma., 02 mars 2020 00:00:00 +0100 Kan en robot hjelpe langtidssyke barn? Erfaringer med AV1 i skolen https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/684 <p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Noto Sans',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">OsloMet Skriftserie 2020 nr. 5 av L</span>ars E. F. Johannessen og Marit Haldar, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet</p> <p>ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)<br>ISBN 978-82-8364-242-1 (trykt)/ISBN 978-82-8364-243-8 (online)</p> Lars E.F. Johannessen, Marit Haldar Opphavsrett 2020 Lars E.F. Johannessen, Marit Haldar http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/684 ma., 04 mai 2020 10:23:50 +0200