https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/issue/feed Skriftserien 2020-05-04T10:23:50+02:00 Ingjerd Legreid Ødemark Ingjerd-Legreid.Odemark@oslomet.no Open Journal Systems <p><img class="forside" src="/plugins/themes/skriftserien/skriftserien_4_farger.jpg" alt=""></p> <p>Skriftserien publiserer avhandlinger, samt rapporter og lignende som er skrevet av ansatte knyttet til OsloMet - storbyuniversitetet.</p> <p>Alle titler kan lastes ned digitalt og/eller bestilles som trykte publikasjoner.</p> <h3>&nbsp;ISSN:</h3> <ul> <li class="show">HiOA Avhandling: 1893-0476</li> <li class="show">HiOA Rapport: 1892-9648</li> <li class="show">HiOA Tema: 1893-0425</li> <li class="show">HiOA Småskrift: 1893-4609</li> </ul> https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/680 Responsible Assessments 2020-02-25T14:17:49+01:00 Erik Thorstensen no@oslomet.no <p>OsloMet Avhandling 2020 nr 4 av Erik Thorstensen, The PhD programme in the Study of Professions. Centre for the Study of Professions. OsloMet – Oslo Metropolitan University.Spring 2020</p> <p>ISSN 2535-471X (trykt)/ISSN 2535-5414 (online)<br>ISBN 978-82-8364-225-4 (trykt)/ISBN 978-82-8364-230-8 (online)</p> <p>&nbsp;</p> 2020-02-25T14:17:49+01:00 Opphavsrett 2020 Erik Thorstensen https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/678 Inntak til Oslos videregående skoler. Analyse av simulerte inntaksmodeller. 2020-01-16T09:13:32+01:00 Olga Serediak no@oslomet.no Håvard Helland no@oslomet.no <p>OsloMet Skriftserie 2020 nr 1 av <span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Noto Sans',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Olga Serediak og Håvard Helland, SPS</span></p> <p>ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)</p> <p>ISBN 978-82-8364-226-1 (trykt) / ISBN 978-82-8364-227-8 (online)</p> 2020-01-14T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2020 Olga Serediak , Håvard Helland https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/682 Gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis: GREP–modellen 2020-03-03T14:16:20+01:00 Lene Fogtmann Jespersen no@oslomet.no Cecilia Celo no@oslomet.no Mali Melhus no@oslomet.no <p>OsloMet Skriftserie 2020 nr 2 Gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis: GREP–modellen<br>Lene Fogtmann Jespersen, Oslo Universitetssykehus, Somatisk helse<br>Cecilia Celo, Oslo Universitetssykehus, Psykisk helse<br>Mali Melhus, OsloMet – storbyuniversitetet</p> <p>&nbsp;</p> <p>ISSN 2535-6984 (trykt)/ ISSN 2535-6992 (online)<br>ISBN 978-82-8364-231-5 (trykt)/ISBN 978-82-8364-232-2 (online)</p> 2020-03-02T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2020 Lene Fogtmann Jespersen, Cecilia Celo, Mali Melhus https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/684 Kan en robot hjelpe langtidssyke barn? Erfaringer med AV1 i skolen 2020-05-04T10:23:50+02:00 Lars E.F. Johannessen no@oslomet.no Marit Haldar no@oslomet.no <p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Noto Sans',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">OsloMet Skriftserie 2020 nr. 5 av L</span>ars E. F. Johannessen og Marit Haldar, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet</p> <p>ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)<br>ISBN 978-82-8364-242-1 (trykt)/ISBN 978-82-8364-243-8 (online)</p> 2020-05-04T10:23:50+02:00 Opphavsrett 2020 Lars E.F. Johannessen, Marit Haldar