Unge i risiko for å bli stående utenfor: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger

  • Wenche Bekken
  • Espen Dahl
  • Kjetil A. van der Wel

Sammendrag

ISSN 2535-485X (online)
ISBN 978-82-8364-082-3 (online)

OsloMet Rapport 2018 nr 4

Denne rapporten er den fjerde i en serie på fire som tre forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse som ble utarbeidet for samme oppdragsgiver i 2014.

Publisert
2018-02-07
Seksjon
Rapporter