Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger

  • Wenche Bekken
  • Espen Dahl
  • Kjetil A. van der Wel

Sammendrag

ISSN 2535-485X (online)
ISBN 978-82-8364-080-9 (online)

OsloMet Rapport 2018 nr 2

Denne rapporten er den andre i en serie på fire som tre forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse som ble utarbeidet for samme oppdragsgiver i 2014.

Publisert
2018-02-07
Seksjon
Rapporter