Sosiale ulikheter blant barn og unge: Hva kan norske kommuner gjøre? Noen tilnærminger

Wenche Bekken, Espen Dahl, Kjetil A. van der Wel

Sammendrag

ISSN 2535-485X (online)
ISBN 978-82-8364-079-3 (online)

OsloMet Rapport 2018 nr 1

Denne rapporten er den første i en serie på fire som tre forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse som ble utarbeidet for samme oppdragsgiver (Dahl mfl. 2014).

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2018 Wenche Bekken, Espen Dahl, Kjetil A. van der Wel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.