Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence ognasjonalt samfunnsoppdrag.

Fredrik W. Thue, Håvard Brede Aven

Sammendrag

ISBN: 978-/2-8364-040-3 (pdf)

HiOA rapport 2017 nr 1: Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal "excellence" og nasjonalt samfunnsoppdrag. - Et dilemma i historisk og aktuell belysning. En rapport fra Senter for profesjonsstudier.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Fredrik W. Thue, Håvard Brede Aven

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.