Humanister i lærerutdanningene

Joakim Caspersen, Hanna Bugge, Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Sammendrag

ISBN 978-82-8364-042-7 (pdf)

HiOA rapport 2017 nr 2: Humanister i lærerutdanningene. Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. En rapport fra Senter for profesjonsstudier.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Joakim Caspersen, Hanna Bugge, Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.