Assisted Living-prosjektet

 • Erik Thorstensen
 • Flàvia Dias Casagrande
 • Adele Flakke Johannessen
 • Liv Halvorsrud
 • Torhild Holthe
 • Dag Karterud
 • Hilde Lovett
 • Anne Lund
 • Sindre Kjeang Mørk
 • Eva Zouganeli
 • Julia Hahn
 • Miltos Ladikas
 • Ruud ter Meulen
 • Richard Owen
 • Mario Pansera
 • Ellen-Marie Forsberg
 • Reidun Norvoll

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2020 nr 4

Forfattere: Erik Thorstensen, Flàvia Dias Casagrande, Adele Flakke Johannesen, Liv Halvorsrud, Torhild Holthe, Dag Karterud, Hilde Lovett, Anne Lund, Sindre Kjeang Mørk, Evi Zouganeli, Julia Hahn, Miltos Ladikas, Ruud ter Meulen, Richard Owen, Mario Pansera, Ellen-Marie Forsberg, Reidun Norvoll

ISSN 2535-6992 (online)/ISBN 978-82-8364-238-4 (online)

Publisert
2020-06-02
Seksjon
Rapporter