Arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering: Ny politikk, ny praksis

  • Siri Yde Aksnes

Sammendrag

DENNE AVHANDLINGEN ER KUN TILGJENGELIG DIGITALT, OG IKKE I TRYKT UTGAVE

OsloMet Avhandling 2019 nr 26, Siri Yde Aksnes

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD), Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy, Faculty of Social Sciences, OsloMet – Oslo Metropolitan University. Autumn 2019

ISSN 2535-5414 (online) / ISBN 978-82-8364-205-6 (online)

ISSN 2535-471X  / ISBN 978-82-8364-187-5

 

Publisert
2019-10-08
Seksjon
Avhandlinger