Arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering: Ny politikk, ny praksis

  • Siri Yde Akisnes

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2019 nr 26, Siri Yde Aksnes.

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD). Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy. Faculty of Social Sciences. OsloMet – Oslo Metropolitan University. Autumn 2019

ISSN 2535-5454 (online)/ ISBN 978-82-8364-205-6 (online)
ISSN 2535-471X / ISBN 978-82-8364-187-5

Avhandlingen er kun tilgjengelig som nedlastbar pdf og ikke som trykt utgave.

 

 

Publisert
2019-09-18
Seksjon
Avhandlinger