Barnevernet i det offentlige rom

  • Torunn Alise Ask

Sammendrag

Syv barnevernsarbeidere og en journalist er intervjuet om deres erfaringer og refleksjoner over hvilken betydning medieoppmerksomhet kan ha for barnevernsarbeidernes rolleforståelse og praksis. Informantene er utvalgt ved å bruke en kombinasjon av "snøballutvalgsmetoden" og strategiske utvalg. Fire spørsmål stilles: Hvordan ser barnevernet på media? Hvilke smahandlingsstrategier beskrives? Hvilke mestringsstrategier kan identifiseres? Og hvilke dilemmaer aktualiseres i møtet mellom barnevern og media? Spørsmålene belyses gjennom kvalitative intervjuer.

Utgivelsesdata

Tittel:
Barnevernet i det offentlige rom
Forfatter(e):
Torunn Alise Ask
Serie:
HiO hovedfagsrapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2000 nr 11
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
ØKS
Sider:
177
Pris:
190,–
ISBN-print:
82-579-4025-9
Publisert
2018-08-15
Seksjon
Masteroppgaver