Basal kroppskjennskunnskap

  • Ulla-Britt Skatteboe

Sammendrag

BARS-Bevegelsesharmoni er en fysioterapeutisk undersøkelsesmetode der pasientens totale bevegelsesmåte - en observasjon av bevegelsesharmoni - står sentralt. Pasientens dynamiske balanse og bevegelsesuttrykk i enkle, hverdagslige bevegelser er beskrevet, systematisert, rangert og formet som et måleredskap. Fokus i undersøkelsen er postural stabilitet, frihet i pust og nærvær i bevegelsen. Undersøkelsen sammenfattes i 12 enkeltvariabler som er rettet mot pasientens relasjon til underlag, midtlinje, kroppens sentrum, frihet i pust og nærvær; sentrering. Det legges særlig vekt på pasientens selvopplevde erfaring knyttet til den aktuelle bevegelsen. Undersøkelsen er basert på 10 års utviklingsarbeide der mange kolleger, studenter og pasienter har deltatt. Rapporten redegjør for bakenforliggende teori og forsøker å se hvilke fortolkningsrammer den franske bevegelsesterapeuten Dropsy har for sin praksis og hvordan de gir mening i lys av annen teori.

Utgivelsesdata

Tittel:
Basal kroppskjennskunnskap
Forfatter(e):
Ulla-Britt Skatteboe
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2000 nr 12
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
156
Pris:
225,–
ISBN-print:
82-579-0389-2
Publisert
2018-08-15
Seksjon
Rapporter