Studieveiledning og personlig rådgivning i faglærerutdanningen

  • Adam Vogt

Sammendrag

Boka ventes å ha spesiell interesse for alle som arbeider med lærerutdanning, men berører også spørsmål som er aktuelle innen all høyere utdanning samt rådgivning i skoleverket generelt. Forfatteren behandler studieveiledning og personlig rådgivning, med vekt på lærerstudenters behov og vurderer ulike måter å organisere slik virksomhet på innenfor høyrer utdanning. Organisasjonsformer i videregående- og høyrer utdanning, nasjonalt og internasjonalt, utgjør en del av vurderingsgrunnlaget. Disse sees også i relasjon til analyser og faglig innhold og teoretiske grenseoppganger mellom arbeidsfeltene veiledning, personlig rådgivning og terapi.

Utgivelsesdata

Tittel:
Studieveiledning og personlig rådgivning i faglærerutdanningen
Forfatter(e):
Adam Vogt
Serie:
HiAk utgivelser
Issn:
Nr:
2000 FO/6/00
Utgiver:
HiAk
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
110
Pris:
230,–
ISBN-print:
978-82-488-0009-1
Publisert
2018-08-15
Seksjon
Utgivelser