Kvalifisering av helsefagstudenter til tverrprofesjonell praksis

Modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis

  • Inger Taasen
  • Dorte Lybye Norenberg
  • Nora Hagstrøm
  • Line Nortvedt

Sammendrag

OsloMet Rapport 2018 nr 5

Publisert
2018-05-03
Seksjon
Rapporter